ENG
ENG

03210-07-10

Element graficzny
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się do Pana Ministra z wnioskiem icon zwraca się do Pana Ministra z wnioskiem (87.83 kB) o dokonanie zmiany wytycznych zawartych w skierowanym do wojewódzkich lekarzy weterynarii piśmie z dnia 9 stycznia 2009 r. sygn. GIW pr022-3/2009 poprzez usunięcie pkt 4 ust. 4. W tej części wytycznych znajduje się sformułowanie iż „wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach wyznaczenia przysługuje wyłącznie lekarzowi weterynarii wyznaczonemu, zatem jako osoby, którym przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania określonych w umowie czynności należy wskazywać wyznaczonych lekarzy weterynarii wraz z podanymi przez te osoby nr ich kont osobistych;

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje