ENG
ENG

03211-04-10 odp Brodzinskiego korpus cywilny

Element graficzny
icon Odpowiedź Szefa Slużby Cywilnej (48.5 kB) na icon Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej (268.3 kB) z dnia 25 czerwca 2010 r.  w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje