ENG
ENG

03211-05-10 GLW do WLW uzupelnianie danych w dzienniku

Element graficzny

Główny Lekarz Weterynarii icon w piśmie z dnia 25 listopada 2010 roku skierowanym do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii (91.41 kB) informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa (Dz. U. Nr 210, poz. 1621) w obecnym brzmieniu umożliwiają wprowadzanie danych do dzienników badania również w wersji elektronicznej.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje