ENG
ENG

03211-26-10 Uwagi KILW Kasy Fiskalne

Element graficzny
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – jako samorząd zawodowy działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767), zrzeszający i reprezentujący lekarzy weterynarii, tj. grupę podatników zwolnionych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – przekazuje uwagi do projektu projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przesłanego przy piśmie z dnia 12 maja 2010 r. sygn. PT7/0301/1-24a/210/SIV/10PT – 474.
 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje