ENG
ENG

03212-05-10 uwagi KILW do Zarządzenia

Element graficzny
Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna zgłasza następujące uwagi do projektu
 
 Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje