ENG
ENG

064-14-10

Element graficzny
icon Pismo Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii (176.74 kB)  z dnia 28 lipca 2010 roku sygn. akt GIWz.410/PK-20/10 w sprawie interpretacji zapisów dwóch rozporządzeń dotyczących  warunków przemieszczania zwierząt towarzyszących:
oraz

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje