ENG
ENG

APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII ORAZ PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Element graficzny

APEL
DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII
ORAZ
PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
W SPRAWIE POPARCIA I UCZESTNICTWA W AKCJI PROTESTACYJNEJ 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Was, ponieważ mimo wielomiesięcznych negocjacji treści projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, do dnia dzisiejszego strona rządowa nie uwzględniła naszych postulatów i propozycji do wspomnianego projektu.

Rządowy projekt rozporządzenia nie uwzględnia aktualnej sytuacji gospodarczej oraz waloryzacji stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii w okresie od 2011 roku (w niektórych przypadkach 2004 roku), to jest od daty ich ostatniej nowelizacji. Mało tego, proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, co czyni go niemożliwym do przyjęcia.

Niezależnie od powyższego, wskazujemy również na konieczność podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją.

W związku z tym zwracamy się do Was z apelem o podpisanie listu otwartego do Premiera Kowalczyka i tym samym wyrażenia gotowości do czynnego udziału w ewentualnym proteście.

Wobec tak kuriozalnej rządowej propozycji wysokości wynagrodzenia wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz tworzenia dysproporcji płacowych wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, to od naszej determinacji i wspólnego działania zależy godna przyszłość nas wszystkich odpowiadających za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia.

W zależności od liczby podpisów wskazujących na siłę państwa poparcia podejmiemy adekwatne, odpowiednie kroki w celu stworzenia mapy drogowej przebiegu i form protestu.

List otwarty do Premiera Kowalczyka wraz z możliwością złożenia pod nim podpisu znajduje się pod linkiem: https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

 

Załączniki:

  1. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  z dnia 27 stycznia 2022 roku autorstwa Porozumienia Warszawskiego;
  2. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków
    i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne
    osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Załącznik 1

Załacznik 2 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje