ENG
ENG

APEL W SPRAWIE ZAWIESZENIA ROSJI W FVE

Element graficzny

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas, którego zostało przyjęte stanowisko w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora FVE. 

 

Apel

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 8 marca 2022 r.

 

w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w prawach obserwatora FVE

 

W związku z nieakceptowalną, barbarzyńską napaścią Federacji Rosyjskiej na Naród i Państwo Ukraińskie, Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej apeluje do Zarządu FVE o natychmiastowe zawieszenie Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora FVE.

Federacja Rosyjska swoimi działaniami, w tym aktami ludobójstwa, wykluczyła się z cywilizowanej, europejskiej społeczności międzynarodowej, opartej na poszanowaniu prawa do życia i godności ludzkiej, a to powinno skutkować ostracyzmem europejskiej społeczności międzynarodowej wobec wszelkich organizacji wywodzących się z tego kraju.

W związku z powyższym, w obecnej sytuacji staje się niemożliwym do zaakceptowania udział w jakiejkolwiek formie Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach FVE, nawet jako obserwatora.

Apel 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje