ENG
ENG

BazaWetSystems

Element graficzny

18 lutego 2013r. Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna wdrożyła centralny, ogólnopolski system informatyczny ewidencji wydanych paszportów zwierzętom towarzyszącym zintegrowany z Bazą Wet Systems – ewidencją lekarzy weterynarii. Dzięki scentralizowanej architekturze systemu, wprowadzone dane dostępne są w trybie rzeczywistym 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Na stronie internetowej KILW www.vetpol.org.pl w zakładce < Paszporty > możliwa jest weryfikaca numeru mikroczipu zwierzęcia towarzyszącego lub numer paszportu, sprawdzenie do której okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej przynależy lekarz weterynarii, który wydał paszport. Okręgowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna, w uzasadnionych przypadkach, może podać uprawnionym organom dane osobowe właściciela zwierzęcia  lub się z nim skontaktować .

Ponadto pod zakładką (Znajdź lekarza weterynarii) jest możliwość sprawdzenia, czy dany lekarz weterynarii  posiada prawo wykonywania zawodu , jakie są jego stopnie naukowe, do której okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej należy i czy posiada upoważnienie do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał  w rozumieniu przepisów rozporządzenia 998/2003.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje