ENG
ENG

DELEGACJA KRL-W W SEJMIE

Element graficzny

Delegacja Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w osobach Wiceprezesów: Tomasza Górskiego oraz Marka Kubicy 25.10 wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które poświęcone było rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023 r.

Wiceprezes T. Górski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia w sprawie nieujęcia bezpośrednio w projekcie budżetu pieniędzy na wzrost wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, co groziłoby likwidacją przyznanych już podwyżek oraz brakiem funduszy na utworzenie nowych etatów w 2023 r.  

W odpowiedzi wiceminister Ryszard Bartosik zapewnił, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2022 r. w części 83 Rezerwy celowe, w pozycji 44 „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych” zostały zaplanowane wydatki w wysokości 149 mln zł na sfinansowanie skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń oraz utworzenia 915 nowych etatów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii w 2022 roku.

Delegacja KRL-W zwróciła także uwagę, że od wielu lat wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt są finansowane z rezerwy budżetowej, co powoduje wiele praktycznych problemów. – Środki z rezerwy są uwalniane zawsze z opóźnieniem, co oznacza, że lekarze weterynarii otrzymują z opóźnieniem, nawet kilkumiesięczny, pieniądze za wykonane czynności z wyznaczenia. Ten problem dotyka nas od lat – mówił wiceprezes KRL-W T. Górski.

Wiceminister rolnictwa R. Bartosik zapowiedział że szczegółowe ustosunkowanie się do uwag zostanie przesłane do KIL-W na piśmie.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje