ENG
ENG

DELEGACJA KRLW NA OBRADACH ZGROMADZENIA OGÓLNEGO FVE

Element graficzny

W dniach 9-11 listopada 2017 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Federacji Lekarzy Weterynarii. Wzięła w nich udział również delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje