ENG
ENG

DZIEŃ WETERYNARII W URPL

Element graficzny

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza na „Dzień Weterynarii w URLP”. Poniżej informacja zamieszczona na profilu Facebook URLP. 

ZAPRASZAMY do rejestrowania się https://rejestracja.urpl.gov.pl/ na wydarzenie: DZIEŃ WETERYNARII W URPL, które odbędzie się 25.01.2022 r.
Spotkanie ma na celu przybliżenie kluczowych zmian w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE.
Wśród prelegentów gościć będziemy przedstawicieli MRiRW, GIF i GIW.
W trakcie spotkania przedstawimy następujące zagadnienia:
• Dopuszczenie do obrotu oraz nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii weterynaryjnych produktów leczniczych
• Wytwarzanie weterynaryjnych produktów leczniczych
• Dystrybucja oraz sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych
• Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się on-line

https://bit.ly/3511Bke

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje