ENG
ENG

Edward Malinowski nekrolog

Element graficzny

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 6 września 2013 roku odszedł

 

prof. dr hab. Edward Malinowski

 

profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjopatologia rozrodu,

Krajowy Kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Choroby przeżuwaczy,

Kierownik Zakładu Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach,

wykładowca Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

zastępca Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Weterynaryjnych przy Wydziale V – Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych,

przewodniczący Polskiego Towarzystwa Bujatrycznego.

 

 

Znakomity specjalista w zakresie patogenezy, terapii i profilaktyki zapaleń gruczołu mlekowego u krów, wybitny uczony, wielka indywidualność naukowa o niekwestionowanym autorytecie w kraju i za granicą, twórca bogatego dorobku naukowego, wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 

Odszedł Człowiek wielce zasłużony dla samorządu lekarzy weterynarii.

 

Rodzinie i Najbliższym

 składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Prezes, Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna oraz pracownicy Izby.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje