ENG
ENG

FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Element graficzny

W dniu 12.09. br. w Warszawie odbyła się konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt:” Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”. – Nie ma bezpiecznej Polski bez silnych, niezależnych zawodów zaufania publicznego – powiedział na otwarcie wydarzenia Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny pod tytułem: „Zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim”, w którym wzięli udział: Marek Mastalerek – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Przemysław Małecki – Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej, Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izba Rzeczników Patentowych. Moderatorem dyskusji była Redaktor Karolina Lewicka.

Podczas swojego wystąpienia Prezes M. Mastalerek omówił krótko specyfikę i różnorodne formy wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Wymagają one dużego zakresu wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych. Lekarz weterynarii  musi nie tylko być dobrym klinicystą i znać się na leczeniu wielu gatunków zwierząt, ale również posiadać wiedzę z zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska, czy nawet  ekonomiki rolnictwa. Musi mieć wysoki poziom kompetencji osobistych, a wreszcie w wielu przypadkach umiejętności biznesowe i PR-owe. Prezes M. Mastalerek zwrócił także uwagę na to jak ważną rolę pełnią w samorządach zaufania publicznego piony odpowiedzialności zawodowej, które zajmują się przypadkami złamania zasad etyki i przepisów prawa.
Postanowiliśmy się w tymi sprawami rozprawiać się bardzo surowo. U nas nie ma czegoś takiego, że ręka rękę myje. Świadczą o tym statystyki. Ponad 70% spraw kierowanych do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, które przechodzą potem do sądów lekarsko-weterynaryjnych kończą się przegraną lekarzy weterynarii. Dlatego, że zależy nam na oczyszczeniu środowiska. Każdą taką sprawę traktujmy niezwykle poważnie i nie wahamy się zawieszać prawa wykonywania zawodu, są także nagany lub upomnienia – powiedział Marek Mastalerek Prezes KRLW.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili także potrzebę współpracy z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku zawodów zaufania publicznego.

 Pełny zapis konferencji znajduje się tu: https://www.youtube.com/watch?v=PN1H-EMznlg

Fot.: Urszula Mróz

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje