ENG
ENG

GRATULACJE DLA NOWEGO MINISTRA

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz przesłał na ręce Grzegorza Pudy gratulacje z okazji objęcia stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

list gratulacyjny

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje