ENG
ENG

GRATULACJE DLA NOWEGO SZEFA NRL

Element graficzny

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przesłał na ręce Andrzeja Matyji gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Treść pisma

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje