ENG
ENG

GRATULACJE DLA NOWEJ PREZES PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył na ręce Pani Marioli Łodzińskiej gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

pismo KILW

odp. NIPIP

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje