ENG
ENG

GRATULACJE DLA NOWYCH MINISTRÓW

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył gratulacje Czesławowi Siekierskiemu z okazji objęcia stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Izabeli Leszczynie z okazji objęcia stanowiska Ministra Zdrowia.

gratulacje dla MRiRW
gratulacje dla MZ

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje