ENG
ENG

IMPORT SZCZEPIONKI DO POLSKI

Element graficzny

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego w sprawie możliwości importu do Polski szczepionki przeciw zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków.

 

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje