ENG
ENG

Informacja dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych”

Element graficzny

Informuję, że uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych” mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przewidzianym w § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 628). Osoby chętne otrzymania takiego zaświadczenia proszone są o zgłoszenie się pod adresem: szarek@uwm.edu.pl.

Prof. dr hab. Józef Szarek
Krajowy Kierownik Specjalizacji
„Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych”

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje