ENG
ENG

Informacja Zespołu z 10-01-2011

Element graficzny

Informacja

Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 10 stycznia 2011 roku.

W dniu 10 stycznia 2011 roku o godzinie 9 odbyły się rozmowy między zespołem negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, zwanym dalej Zespołem KRLW, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W pierwszej części spotkania omawiano sprawy zawarte w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Po raz pierwszy minister zadeklarował możliwość waloryzacji płac „starego portfela” w Inspekcji Weterynaryjnej.

Na temat modernizacji Inspekcji Weterynaryjnej będą prowadzone odrębne rozmowy.

Po zakończeniu rozmów został opracowany komunikat będący załącznikiem nr 1 podpisany przez Sekretarza Stanu, Kazimierza Plocke, prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, Tadeusza Jakubowskiego, Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związka oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Wojciecha Wojtyrę .

Po negocjacjach odbyło się spotkanie z przedstawicielami COPA COGANA, na którym poinformowano przedstawicieli organizacji rolniczych o zakresie negocjacji między Ministrem Rolnictwa a Zespołem KRLW.

Do końca tygodnia Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii przygotuje przy współpracy przedstawicieli Zespołu KRLW projekty rozporządzeń w sprawie zmian w rozporządzeniach „o opłatach i wynagrodzeniach” wyznaczonych lekarzy weterynarii.

W piątek 14 stycznia odbędzie się spotkanie całego Zespołu KRLW, na którym zostaną przedstawione w/w projekty rozporządzeń.

W poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku Zespół będzie rekomendował Krajowej Radzie wynegocjowane postulaty zawarte w projektach rozporządzeń.

Do tego czasu obowiązują uchwały KRLW nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Tylko Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna jest w stanie podejmować decyzje w sprawie ostatecznych decyzji dotyczących protestu lekarzy weterynarii.

 

 

W imieniu Zespołu,

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko – Weterynaryjnej

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje