ENG
ENG

JAK WALCZYĆ Z BEZDOMNOŚCIĄ ZWIERZĄT

Element graficzny

Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej wziął udział w posiedzeniu Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Zespół pod przewodnictwem posła Jarosława Sachajki zajął się sprawą zwalczania wścieklizny oraz systemu przeciwdziałania bezdomności zwierząt poprzez system identyfikacji, znakowania, szczepień oraz sterylizacji / kastracji psów i kotów.

Z danych przytoczonych przez pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w ostatnim czasie jesteśmy świadkami gwałtownie rosnącej liczby przypadków wścieklizny w Polsce, zwłaszcza na Mazowszu. Niepokój budzi zwłaszcza fakt, że problem dotyka nie tylko zwierząt dzikich takich jak lisy, kuny czy sarny, ale także zwierząt domowych tj. psów i kotów. A to stwarza bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia właścicieli tych zwierząt. – Powinniśmy w pierwszej kolejności wyszczepić psy i koty, a żeby to zrobić skutecznie trzeba wprowadzić taki obowiązek w całej Polsce. Nie ma co czekać kiedy wścieklizna pojawi się wszędzie, a w sezonie pastwiskowym dotknie zwierząt gospodarskich. A naszym zadaniem powinno być uchronienie społeczeństwo przed tym niebezpieczeństwem – powiedział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej.

Zdaniem samorządu lekarsko-weterynaryjnego jest to najlepszy moment, aby rozpocząć starania o wprowadzenie obowiązkowego znakowania zwierząt towarzyszących oraz stworzenie centralnej ogólnopolskiej bazy danych. W takiej bazie oprócz danych zwierzęcia i jego właściciela zawarte byłyby także informacje dotyczące szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Taki system najprościej byłoby stworzyć na bazie istniejącego już i prowadzonego przez Krajową Izbę lekarsko-Weterynaryjną od kilkunastu lat programu WETSystems, który jest bazą danych paszportów dla zwierząt towarzyszących. – Jeżeli ten system ma być kompleksowy i skuteczny musi być prowadzony przez jedną organizację. Nie musimy wyważać otwartych drzwi. Proponowany przez nas mechanizm będzie samofinansujący się oraz prowadzony przez lekarzy weterynarii, którzy gwarantują profesjonalne wykonanie tego zadania. W ten sposób możemy równocześnie rozwiązać problem bezdomności zwierząt oraz zapanować nad problemem wścieklizny – mówił M. Mastalerek Prezes KRLW.

Na ręce posła Jarosława Sachajki został przekazany gotowy projekt ustawy, która umożliwi wprowadzenie w życie proponowanych przez samorząd lekarzy weterynarii rozwiązań.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje