ENG
ENG

KAMPANIA INFORMACYJNA W SPRAWIE ANTYBIOTYKÓW

Element graficzny

Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wziął udział w spotkaniu poświęconemu rozpoczęciu współpracy przy organizacji kampanii informacyjnej mającej na celu podnoszenie świadomości publicznej i wiedzy na temat ryzyka rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane u zwierząt.

Mając na uwadze, jak istotną rolę w walce z narastającą opornością na antybiotyki stosowane u zwierząt odgrywa propagowanie rozważnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt z dużą satysfakcją przyjąłem zaproszenie do współpracy w próbie rozwiązania tego problemu. Ważne jest, abyśmy podjęli wspólne działania – powiedział M. Mastalerek Prezes KRL-W.

Organizator inicjatywy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprosił do współpracy Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Główny Inspektorat Weterynarii. Podczas pierwszego roboczego spotkania w URPLWMiPB omówiono sposób realizacji kampanii oraz harmonogram działań.

Foto: GIW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje