ENG
ENG

KOLEJNY KROK KU SZKOLENIOM CERTYFIKACYJNYM

Element graficzny

8 listopada w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Rady Programowej Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii. Wzięli w nim udział (od lewej na zdjęciu): dr hab. Michał Skibniewski, dr hab. Jarosław Popiel prof. UPWr, lek. wet. Tomasz Górski, prof. dr hab. Tomasz Janowski, dr n. wet. Wojciech Hildebrand, lek. wet Marek Mastalerek (prezes KRL-W), lek. wet Andrzej Lisowski oraz w formie on-line dr n. wet. Mirosław Kalicki, lek. wet Maciej Gogulski i prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk.  

Rada Programowa Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii zdecydowała o wyborze na przewodniczącego: Tomasza Janowskiego, na wiceprzewodniczącego: Tomasza Górskiego oraz na Sekretarza: Andrzeja Lisowskiego.

Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie powołania następujących krajowych konsultantów w poszczególnych dziedzinach klinicznych:

 • Agnieszka Noszczyk Nowak – Kardiologia psów i kotów
 • Marcin Wrzosek – Neurologia psów i kotów
 • Jerzy Gawor – Stomatologia psów i kotów
 • Dorota Pomorska Handwerker – Dermatologia psów i kotów
 • Dariusz Jagielski – Onkologia psów i kotów
 • Andrzej Rychlik – Gastroenterologia psów i kotów
 • Piotr Skrzypczak – Anestezjologia i intensywna terapia psów i kotów
 • Łukasz Adaszek – Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów
 • Wojciech Niżański – Patologia i biotechnika rozrodu psów i kotów
 • Andrzej Raś – Patologia i biotechnika rozrodu koni
 • Agnieszka Pękala Safińska – Choroby ryb
 • Zygmunt Pejsak – Choroby zakaźne i pasożytnicze świń

Docelowo przewiduje się, że w ramach SCDZLW będzie funkcjonowało 25 krajowych konsultantów.

Rada Programowa określiła także wymagania wobec podmiotów przeprowadzających certyfikowane szkolenia oraz uchwaliła „Regulamin Certyfikowanych Szkoleń Lekarzy Weterynarii”.

Samorząd uczynił w ten sposób kolejny krok na drodze do uruchomienia szkoleń certyfikacyjnych dla lekarzy weterynarii.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje