ENG
ENG

KOMENTARZ DO ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ PUBLIKACJI

Element graficzny

Przedstawiamy Państwu pismo Pana Andrzeja Chodkowskiego Przewodniczącego Zespołu do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności do Pana Jacka Łukaszewicza Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zawierające uwagi do zamieszczonej na naszej stronie publikacji „RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”


 

 

 

Pan Jacek Łukaszewicz

Prezes

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej poniższej informacji:

 

„RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Poniżej znajduje się projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przygotowany przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 7 z dnia 7 marca 2016 r., którego Przewodniczącym jest Pan Andrzej Chodkowski.”

– pragnę powiadomić, iż:

 

  1. Określenie „rządowy projekt ustawy” oznacza projekt ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów w celu skierowania go do Sejmu;
  2. Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności pracuje nad koncepcją i projektami ustaw, które będą podstawą do utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Termin tych prac upływa 30 czerwca 2016 r. i dopiero wówczas będzie można mówić o projektach przygotowanych przez Zespół;
  3. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie zwracała się do Zespołu o przekazanie projektów ustaw, a Zespół nie przekazywał ich Izbie;
  4. Opublikowany na stronie internetowej projekt jest pozbawiony cech identyfikacyjnych, trudno zatem powiedzieć, czy jest to dokument opracowany w Zespole. Nawet, gdyby w istocie tak było, to należy podkreślić, iż mogłaby to być jedna z wersji roboczych, które podlegają modyfikacjom na kolejnych posiedzeniach Zespołu.

 

W trosce o rzetelność informacji przekazywanych Czytelnikom, do których żywię ogromny szacunek, uprzejmie proszę Pana Prezesa o uwzględnienie powyższych uwag.

 

Z poważaniem

 

 

Andrzej Chodkowski

 

Przewodniczący Zespołu

do spraw reformy instytucjonalnej

systemu bezpieczeństwa żywności

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje