ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny

 KOMUNIKAT

 

Dnia 24 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji. Jednym z tematów była sprawa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, a w szczególności trudności interpretacyjne w zakresie zasad i odpłatności za znakowanie trzody chlewnej  w ramach zwalczania choroby Aujeszkyego.

Komisja uważa, że Główny Inspektorat Weterynarii nie może dowolnie interpretować zapisów rozporządzenia i nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym w piśmie Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego z dnia 4 stycznia 2013 r.

W związku z powyższym Komisja zwraca się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o wystąpienie z apelem do lekarzy wykonujących te czynności o powstrzymanie się z realizacją programu do czasu wypracowania jednolitej wykładni i wskazania źródeł finansowania.

 

 

                                                               lek. wet. Andrzej Moskal

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                            ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji

 

Załączniki:

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje