ENG
ENG

Komunikat z 20 lipca 2011

Element graficzny

Komunikat

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 20 lipca 2011 r.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna uzyskała informację, że Rada Ministrów zaniechała prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami ustaw: o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej.

Projekty tych ustaw zostały usunięte ze stron Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje