ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny

Wspólny komunikat ze spotkania przedstawicieli polskiego samorządu lekarsko-weterynaryjnego z przedstawicielami Stowarzyszenia Niemieckich Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki – Association of German Veterinary Practitioners (BPT), które odbyło się w dniu 12 listopada 2014 r.w Hanowerze

 

 

 

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE LEKARZY WETERYNARII

– WIELE WSPÓLNYCH PUNKTÓW

 icon  Komunikat (966.9 kB)

 

Niemiecko-polska wymiana poglądów między lekarzami weterynarii podczas Kongresu bpt (bundesverband praktizierender tierärtze) w Hanowerze.

 

Podczas spotkania członków bpt oraz KILW zostały omówione między innymi następujące tematy: modernizacja badania mięsa oraz kontroli urzędowych, liberalizacja regulacji zawodowych, jak również obecna sytuacja dotycząca ASF w Polsce, i prawo UE w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Spotkanie miało miejsce podczas Kongresu bpt  w trakcie targów  EuroTier 2014 w Hanowerze, niemal dokładnie 25 lat po upadku muru berlińskiego.

 

Żywiołowa wymiana poglądów w przyjacielskiej atmosferze ukazała wiele zbieżnych opinii. Dla obu stron jasne jest, że kraje anglosaskie dążą do liberalizacji zawodu lekarza weterynarii poprzez odrzucenie części zapisów w EU Services Directive (Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym) oraz w Professional Qualification Directive (Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE)). Obie strony są zgodne, że obecne wysokie standardy powinny zostać utrzymane. Z tego powodu zostanie przygotowane wspólne stanowisko do przedstawienia na forum FVE.

 

Niezależnie od merytorycznych wątpliwości dotyczących urzędowego badania mięsa metodą wizualną, oba samorządy podkreślają konieczność szybkiego zintegrowania informacji dotyczących łańcucha żywieniowego. Biorąc pod uwagę prawodawstwo UE w kwestii medycyny weterynaryjnej, obie strony zdecydowanie sprzeciwiają się rozdzieleniu możliwości przepisywania weterynaryjnych produktów leczniczych od ich stosowania przez lekarzy weterynarii. Obie strony odrzucają także możliwość handlu internetowego weterynaryjnymi produktami leczniczymi. Strony są również przekonane, że jedynie lekarz weterynarii powinien posiadać prawo do stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, co pozwoli skutecznie zmierzyć się z problemem lekooporności.

 

Według prezydenta bpt Hansa-Joachima Gotza, polityczna waga Polski w Unii Europejskiej, a zwłaszcza jako jednego z największych krajów rolniczych w Europie, sprawia, że zgłaszane przez polskich lekarzy weterynarii wnioski i uwagi powinny być traktowane z należytą powagą. Pierwsze spotkanie stanowi podstawę do intensywnego partnerstwa między bpt i KILW. Następne spotkanie planowane jest na wiosnę 2015 w Poznaniu lub Wrocławiu.

 

Hans-Joachim Götz

  bpt-President

Jacek Łukaszewicz

Prezes KILW

         

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje