ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny
Komunikat Przewodniczącego Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do monitorowania prac strony rządowej nad reformowaniem weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego lek. wet. Tomasza Górskiego z dnia 2 lutego 2012 r. – plik w formacie PDF

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje