ENG
ENG

KOMUNIKAT NR 3

Element graficzny

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 3

Z DNIA 27 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE  WIELKOPOLSKIE


  • W dniu 23 lipca 2015 roku, dzięki uprzejmości Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka, sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu roboczym z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. Spotkanie miało zapoznać lekarzy wojewódzkich z genezą powstania Porozumienia Wielkopolskiego, postulatami jakie wypracowało Porozumienie oraz proponowanymi formami nacisku na rządzących. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił pismo jakie wystosował do Pani Minister Bartyzel, oraz sygnały które odbiera w związku z problemami pracowników kierowanej przez siebie Inspekcji. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii odnieśli się ze zrozumieniem do problemów jakie stały u podłoża protestu i przypomnieli o permanentnym braku środków w budżecie na dodatki stażowe, odprawy czy nagrody jubileuszowe co wywołuje frustrację pracowników i dyskomfort u Powiatowych Lekarzy Powiatowych – kierowników jednostek. Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego przedstawili Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii ostatnie dane o poparciu kolegów dla akcji protestacyjnej w skali kraju, które obecnie wynosi ponad 80% inspektoratów.  Uzgodniono, że daje to solidny mandat do dalszych działań.
  • W godzinach popołudniowych odbyło się robocze spotkanie Porozumienia Wielkopolskiego w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przy Al. Przyjaciół, gdzie zaplanowano kolejne etapy protestu oraz doprecyzowano postulaty, aby dotyczyły wszystkich lekarzy, pracowników inspekcji i obejmowały problemy  całego zawodu. Tylko skonsolidowana akcja wszystkich środowisk w naszym zawodzie może przynieść oczekiwany sukces. Opracowano również strategię spotkania z Ministrem Markiem Sawickim.
  • W dniu 29 lipca 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Wielkopolskiego z Ministrem Markiem Sawickim. Będzie ono dotyczyło aktualnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to niepowtarzalna okazja przekazania szefowi resortu narosłych od lat problemów wokół sprawnego funkcjonowania Inspekcji i realizacji nałożonych na nią ustawowo zadań.

 

Następny komunikat ukaże się natychmiast po spotkaniu z Ministrem.

 

 

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

 

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje