ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 5

Z DNIA 6 SIERPNIA 2015 R.

POROZUMIENIE  WIELKOPOLSKIE   

 

W dniu 5 sierpnia 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z ministrem Markiem Sawickim. W spotkaniu wzięły udział dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdalena Zasępa i jej zastępca Magdalena Bartosińska oraz Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk. Minister Marek Sawicki powitał zebranych i przeprosił za zwłokę w zwołaniu spotkania, która wynikała z jego napiętego kalendarza ministerialnego. Pan Minister odniósł się ze zrozumieniem do podłoża protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej choć zwrócił również uwagę, że zamrożenie płac objęło całą sferę budżetową. Przyznał jednak, że sprawnie funkcjonująca Inspekcja Weterynaryjna jest źródłem szybkiego rozwoju polskiego rolnictwa i jego sukcesów w produkcji i eksporcie żywności. Marek Sawicki zapoznał się z wszystkimi postulatami środowiska weterynaryjnego zgłoszonymi przez Porozumienie Wielkopolskie. W trakcie 1,5 godzinnej dyskusji wyjaśniono istotę postulatów oraz przedstawiono ich uzasadnienie.

Minister nie negował potrzeby podniesienia wynagrodzeń w Inspekcji, ale jednocześnie poinformował, że zwracając się z taką propozycją do Ministra Finansów musi wskazać możliwe źródła ich finansowania. Marek Sawicki oczekuje również pewnych propozycji od środowiska lekarzy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej co do możliwości reorganizacji nadzoru, której efektem mogłyby być dodatkowe środki finansowe. Zdaniem Ministra należy dziś zastanowić się nad możliwością powrotu do kont dochodów własnych, bo one pozostawiały PLW pewną swobodę w dofinansowaniu niektórych zadań.

Minister zobowiązał się do przedstawienia propozycji resortu dotyczącej możliwej wysokości waloryzacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmian stawek w cenniku urzędowym na następnym spotkaniu, które odbędzie się za dwa tygodnie. Ustalono, że propozycje te zostaną przesłane na kilka dni przed spotkaniem sygnatariuszom Porozumienia Wielkopolskiego, pozwalając się nam z nimi zapoznać i podjąć konstruktywną dyskusję.

Porozumienie Wielkopolskie zawiesza więc eskalację protestu Porozumienia Wielkopolskiego na kolejne 2 tygodnie tj. do momentu przedstawienia konkretnych propozycji resortu, które mogłyby być podstawą do konstruktywnej dyskusji i realizacji przyjętych postulatów.

 

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje