ENG
ENG

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH W MRiRW W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

Element graficzny

W dniu 12.07.2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy na temat projektu „rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”. W spotkaniu ze strony rządu wzięli udział wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski oraz Magdalena Bartosińska zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, Tomasz Górski Wiceprezes KRLW oraz Wiesław Łada członek KRLW. 

Podczas spotkania przedstawiciele Samorządu negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia i poinformowali, że w obecnej formie jest nie do przyjęcia dla lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone. Na wniosek strony rządowej w najbliższym czasie zostaną opracowane i dostarczone do MRiRW uwagi  Porozumienia Warszawskiego na temat rozporządzenia. Jednocześnie pragniemy  podkreślić, że oczekiwania wyznaczonych lekarzy weterynarii są bardzo dobrze znane stronie rządowej, gdyż były wielokrotnie wyrażane w pismach kierowanych do MRiRW.

W dalszych negocjacjach będziemy kierować się zasadą, że żadna grupa lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone nie może zostać poszkodowana w wyniku procedowanej nowelizacji rozporządzenia o wynagrodzeniach. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niedopuszczalne jest zwłaszcza obniżanie niektórych stawek. Za kuriozalne przyjmujemy oparcie przez MRiRW wyliczeń stawek wynagrodzeń na podstawie sprawozdań budżetowych powiatowych inspektoratów weterynarii z 2019 roku.

W najbliższy poniedziałek spotkają się w tej sprawie sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego, aby uzgodnić wspólne stanowisko i zaplanować dalsze posunięcia. Liczymy, że zaplanowane kolejne negocjacje z MRiRW w tej sprawie przyniosą rozwiązania w postaci uwzględnienia zgłaszanych przez nas szczegółowych uwag do projektu rozporządzenia. Jeżeli tak się nie stanie będziemy informować o podjęciu bardziej stanowczych działań oczekiwanych przez nasze środowisko.

komunikat 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje