ENG
ENG

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM HENRYKIEM KOWALCZYKIEM

Element graficzny

Koleżanki i Koledzy,

W dniu wczorajszym (02.08.2022) odbyło się spotkanie uzgodnieniowe Porozumienia Warszawskiego, reprezentującego środowisko lekarzy weterynarii z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. Tematem rozmów był projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

W trakcie negocjacji Wicepremier H. Kowalczyk zaakceptował ostateczny kształt rozporządzenia zaproponowany przez Porozumienie Warszawskie wypracowany we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem.

Porozumienie Warszawskie z satysfakcją przyjęło decyzję Wicepremiera Henryka Kowalczyka o uwzględnieniu przedstawionych przez nas propozycji uregulowania zasad sprawowania nadzorów, prowadzenia monitoringu i podwyższenia stawek wynagrodzeń zawartych w projekcie rozporządzenia. Rozporządzenie w nowym kształcie będzie podpisane najpóźniej do 11 sierpnia br. Na koniec Wicepremier Henryk Kowalczyk zaprosił Porozumienie Warszawskie na dalsze rozmowy, które będą dotyczyły regulacji wynagrodzeń  płac w roku bieżącym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które nie zostały objęte ostatnią ich regulacją i których nie uwzględniono w ustawie budżetowej w 2022 roku. Pragniemy wyrazić podziękowanie Panu Wicepremierowi i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zrozumienie problemów polskich lekarzy weterynarii i konstruktywne ich rozwiązywanie przy naszym współudziale. Gorące podziękowania należą się również Głównemu Lekarzowi Weterynarii Pawłowi Niemczukowi i pracownikom biura Głównego Inspektoratu Weterynarii, którzy z ogromnym zaangażowaniem opracowywali razem z nami kolejne wersje projektu.

Dziękujemy również za Wasze zaangażowanie w akcję zbierania podpisów pod listem otwartym do Wicepremiera Henryka Kowalczyka z prośbą o wycofanie się przez MRiRW z projektu rozporządzenia, bo Wasze poparcie bardzo nam pomogło i przyniosło wymierne efekty. O dalszym przebiegu rozmów będziemy informować na bieżąco.

  Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

komunikat 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje