ENG
ENG

KOMUNIKAT POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO

Element graficzny

Koleżanki i Koledzy

W dniu 29.07 br. w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyły się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Delegacja Porozumienia Warszawskiego po raz kolejny przedstawiła swoje argumenty dotyczące realiów ekonomicznych pracy lekarzy weterynarii i podkreśliła, że wysłany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenie jest nie do przyjęcia i zgodnie z deklaracjami Wicepremiera H. Kowalczyka jest potrzeba jego daleko idących zmian. Podczas spotkania wypracowano robocze ustalenia, które będą przedmiotem dalszych rozmów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 2 sierpnia br.

Składamy podziękowania Głównemu Lekarzowi Weterynarii Pawłowi Niemczukowi oraz pracowniczkom Głównego Inspektoraty Weterynarii za wielogodzinną i merytoryczną dyskusję.  

Ponownie przypominamy o zbiórce podpisów pod listem otwartym do Wicepremiera Henryka Kowalczyk. Dzięki Waszemu zaangażowaniu mamy 2400 podpisów (petycja została zamknięta 09.08.2022r.).

O dalszych efektach rozmów będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje