ENG
ENG

KOMUNIKAT PRASOWY

Element graficzny

Warszawa, dnia 11.03.2016 r.          

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY

 

 

Powołanie Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii odbyło się niezgodnie z prawem twierdzi Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna. „Takie postępowanie może wpływać na ważność decyzji wydawanych przez GLW oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii i stanowić podstawę do ich podważania przez sądy” – alarmuje dr Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Samorząd lekarzy weterynarii kwestionuje jednocześnie tryb i sposób odwołania niektórych lekarzy wojewódzkich.

 

W ostatnich tygodniach w Inspekcji Weterynaryjnej doszło do kadrowej rewolucji. Swoje stanowiska stracili Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk oraz większość lekarzy wojewódzkich. Na ich miejsce powołani zostali nowi urzędnicy. Taka sytuacja nie miała dotąd precedensu. Nigdy zmiana rządu nie powodowała tak daleko idących zmian na stanowiskach kierowniczych w Inspekcji Weterynaryjnej. Odwołani zostali bezpartyjni specjaliści, którzy piastowali swoje urzędy od wielu lat gwarantując bezpieczeństwo zdrowia publicznego. Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna nie kwestionuje prawa nowego rząd do wyboru najbliższych współpracowników, ale nie zgadzamy się na traktowanie Głównego Lekarza Weterynarii i wojewódzkich lekarzy weterynarii jako stanowisk partyjnych.

 

Nasze zaniepokojenie i sprzeciw budzi również fakt, że zmiany kadrowe odbyły się bez poszanowania obowiązujących przepisów.  Przypominamy, że zgodnie z art.10 ust 2 pkt. 13 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych jednym z istotnych zadań i uprawnień samorządu lekarsko-weterynaryjnego jest uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii. Niewątpliwie takimi właśnie stanowiskami są funkcje Głównego Lekarza Weterynarii oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii. Pragniemy podkreślić, że wymóg uzyskania opinii naszego samorządu był do tej pory respektowany.

 

Tym większe zdziwienie i niepokój budzi fakt nie podjęcia nawet próby uzyskania naszej opinii przy obsadzaniu stanowisk Głównego Lekarza Weterynarii oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii. Takie działanie stanowi naruszenie ustawowych uprawnień samorządu lekarsko-weterynaryjnego, ale jednocześnie może być podstawą do podważania decyzji GLW oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii na drodze postępowań sądowo-administracyjnych, gdyż stanowiska te zostały obsadzone w sposób nieprawidłowy.

 

Z przykrością stwierdzamy, że do nieprawidłowości dochodziło również przy odwoływaniu dotychczasowych wojewódzkich lekarzy weterynarii. Niektórzy z nich pełnią bowiem funkcje z wyboru w organach izb lekarsko-weterynaryjnych. W takim przypadku art. 22 ust. 1 przywołanej wcześniej ustawy wyraźnie mówi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi weterynarii piastującemu stanowisko kierownicze w Inspekcji  Weterynaryjnej bez zgody właściwej rady lekarsko-weterynaryjnej. Dodatkowo w takich sytuacjach pracodawca nie może również wypowiedzieć lekarzowi weterynarii warunków pracy i płacy na jego niekorzyść. O udzielenie takich zgód decydenci również nie występowali do okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych.

 

Samorząd lekarzy weterynarii licząc na dobrą współpracę z nowym rządem oraz ministrem rolnictwa apeluje o podjęcie wszelkich możliwych kroków mających na celu usuniecie tych nieprawidłowości i uniknięcia ich w przyszłości.

 

Wszyscy powinniśmy dbać o to, aby Inspekcja Weterynaryjna pracowała stabilnie i bez niepotrzebnych zawirowań organizacyjnych. Pamiętajmy, że to głównie lekarze weterynarii stoją za ogromnym sukcesem eksportu polskiej żywności.

 

Dodatkowych informacji udziela rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Witold Katner – 502-85-40-20.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje