ENG
ENG

KOMUNIKAT PREZESA KRLW W SPRAWIE PASZPORTÓW

Element graficzny

 

                                                                                                  

 KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

 

        W nawiązaniu do pisma Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 maja 2022 r. potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypominamy, iż w każdym przypadku, w tym w odniesieniu do zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy, wystawienie paszportu dla zwierząt towarzyszących możliwe jest wyłącznie jeżeli zwierzę to spełnia wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie właściwego oznakowania czy też ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

        Należy przy tym podkreślić, iż na możliwość wystawienia paszportu dla zwierząt towarzyszących nie ma żadnego wpływu obywatelstwo lub narodowość właściciela zwierzęcia ani też to jaki adres zostanie wskazany przez tegoż właściciela. Tego typu ograniczeń nie przewiduje ani rozporządzenie Paramentu Europejskiego i Rady UE nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ani inne akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące zasady wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

 

komunikat 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje