ENG
ENG

Komunikat Prezydium KRL-W

Element graficzny
 

Komunikat
Prezydium Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej

z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie „Raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 r. do dnia 31 stycznia 2012” sporządzonego na zlecenie
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, po zapoznaniu się z „Raportem z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.”, sporządzonym przez niezależną osobę trzecią, posiadającą kwalifikacje kluczowego biegłego rewidenta, stwierdza, iż:

1. Powodem zlecenia przeprowadzenia audytu były wątpliwości członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odnoszące się do należytego realizowania upoważnienia udzielonego przez Radę osobom odpowiedzialnym za sprawy majątkowe oraz gospodarkę finansową Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
2. Audytem został objęty okres od dnia 28 czerwca 2009 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.;

3. Podsumowanie audytu zawiera omówienie 6 głównych zagadnień: 
  • kontrola zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie organizacji Kongresu Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM w Łodzi, w terminie 9-10 kwietnia 2011 r. – zgodność z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 27A2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i bez stosownej uchwały Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, która dokonałaby zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami przyjętego budżetu oraz z przekroczeniem uprawnień wskazanych w § 14 ust. 2 regulaminu organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
  • kontrola zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę pracownika XX – w okresie od 15 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2010r oraz pracownika YY – w okresie od 2 kwietnia 2007 r. do 5 lipca 2010 r. – zgodność zatrudnienia w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej z § 10 ust. 1 oraz § 14 ust. 2 regulaminu organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
  • kontrola zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie wypłaty na rzecz prezesa Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, w latach 2007-2010 nagród rocznych, tak zwanych trzynastych pensji – zgodność z uchwałą nr 3/2006/IV Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 5 lutego 2006 r.,
  • zawarcie umów cywilnoprawnych przez Prezesa w okresie od października 2010 r. do lutego 2012 r. z osobami fizycznymi XX, YY i ZZ  (Ustawa o ochronie danych osobowych)– zgodność z § 14 ust. 2 regulaminu organów Izby,
  • kontrola zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie wydatkowania środków w związku z wyjazdem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz prof. Zdzisława Gajewskiego na XXVI World Buiatrics Congress 2010, który odbył się w dniach od 14 do 18 listopada 2010 roku w Santiago de Chile, – zgodność z § 14 ust. 2 Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
  • kontrola zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie wydatkowania środków przy użyciu służbowej karty kredytowej przez prezesa, w związku z wyjazdem na XXVI World Buiatrics Congress 2010, który odbył się w dniach od 14 do 18 listopada 2010 roku w Santiago de Chile – zgodność z § 14 ust. 2 regulaminu organów Izby;
4. „Raport z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.”, wskazuje, że doszło do wydatkowania znacznych kwot środków finansowych bez zgody i wiedzy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, nieprawidłowości dotyczą wszystkich zagadnień, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu;  
 
5. Kwestie finansowania I Kongresu praktyki weterynaryjnej „VETFORUM” w 2011 r. w Łodzi oraz jego organizacji przez firmę „Interservis” Sp. z o.o.  do dnia dzisiejszego nie zostały jednoznacznie wyjaśnione i rozliczone; 
 
6. W związku ze stwierdzonymi nadużyciami Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę nr 92A/2012/V z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie należności o charakterze pieniężnym wydatkowanych na szkodę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z winy pracownika (icon uchwała (97.08 kB)).  
 
7. Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, mając na uwadze troskę o kreowanie należytego wizerunku samorządu lekarzy weterynarii, uzależnia   dalszy tok postępowania i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych opisanych w art. 296 kk, od opinii   opracowanej przez  niezależnego specjalistę  z zakresu prawa karnego,  
 
8. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna opracowuje i wdraża w życie „Program naprawczy dotyczący gospodarki finansowej KILW wynikający z raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku” w celu usunięcia  stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.  
 
9. Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej widzi zasadność wyłożenia do wglądu w siedzibach izb lekarsko-weterynaryjnych „Raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku”.
 


AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje