ENG
ENG

KOMUNIKAT WS POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Element graficzny

Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.

 

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

w sprawie pomocy dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
polscy lekarze weterynarii,

Jeszcze raz chciałbym Wszystkim Państwu serdecznie podziękować za ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy.

Po niespełna 3 dniach działania liczba zgłoszeń w sprawie gotowości zapewnienia naszym ukraińskim koleżankom i kolegom tymczasowych miejsc zakwaterowania w swoich domach przekroczyła w tym momencie 100 i w pełni zaspokaja dotychczasowe potrzeby w tym zakresie. Sytuacja jest jednak dynamiczna  i liczba napływających uciekinierów z Ukrainy, którzy potrzebują schronienia może się drastycznie zwiększyć.

Duża ilość deklaracji pomocy od polskich lekarzy weterynarii powoduje, że zaistniała potrzeba sprecyzowania możliwości zakwaterowania, tak aby łatwiej dopasować potrzeby do ofert, a mianowicie:

Ile osób mogą Państwo zakwaterować w swoim locum?

Czy mogą to być również dzieci i w jakiej liczbie?

Czy możliwe jest przyjęcie uchodźców wraz ze zwierzętami towarzyszącym.

Na koniec chciałbym prosić Państwa o dalsze wsparcie oraz w swoim i Państwa imieniu z całego serca podziękować naszemu koordynatorowi w Polsce lek. wet. Zbigniewowi Wróblewskiemu za ogromny trud, zaangażowanie i poświęcenie, i do którego na adres z.wroblewski@vetpol.org.pl należy w dalszym ciągu przesyłać zgłoszenia.

 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Komunikat

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje