ENG
ENG

Komunikat w spr. Skarg do SN na uchwały KRLW

Element graficzny

Komunikat

w sprawie wyroku Sądu Najwyższego w związku z zaskarżeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uchwał Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej

 

Sąd Najwyższy w dniu 3 marca 2011 r. rozpoznał skargi Ministra Rolnictwa:

– z dnia 12 stycznia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem i uchylenie uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienie lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii oraz nr 30/2011/V z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia katalogu czynności nie wykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy uchwały nr 28/2010/V,

– z dnia 27 stycznia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem i uchylenie uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w części dotyczącej zobowiązania lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas określony z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 r. tj. w zakresie § 2 tej uchwały i nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii – w całości.

 

Po wysłuchania głosów przedstawicielki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a następnie obszernego wystąpienia mec. Elżbiety Barcikowskiej-Szydło, reprezentującej Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, po naradzie Sąd Najwyższy ogłosił sentencję wyroku wraz z ustnym uzasadnieniem.

Wyrokiem tym Sąd Najwyższy umorzył postępowanie odnośnie zaskarżonych uchwał Nr 28/2010/V i 30/2011/V, gdyż orzekanie o nich stało się bezprzedmiotowe wobec uchylenia tych uchwał przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na mocy uchwały Nr 32/2011/V. Z tego samego powodu Sąd Najwyższy umorzył postępowanie odnośnie uchwały nr 32/2011/V wobec uchylenia zaskarżonego § 2 tej uchwały przez uchwałę Nr 36/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2011/V.

Sąd Najwyższy na mocy omawianego wyroku uchylił uchwałę Nr 33/2011/V stwierdzając jej niezgodność z prawem. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że organy samorządu lekarzy weterynarii nie są uprawnione do zobowiązywania organów administracji publicznej do określonych działań.

Wyrok Sądu Najwyższego jest prawomocny.

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna oczekuje na nadesłanie omawianego wyroku wraz z uzasadnieniem a następnie wyrok ten zostanie zamieszczony na portalu internetowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

 

 

Komunikat

 

 

        Sąd Najwyższy w dniu 3 marca 2011 r. rozpoznał skargi Ministra Rolnictwa:

– z dnia 12 stycznia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem i uchylenie uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienie lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii oraz nr 30/2011/V z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia katalogu czynności nie wykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy uchwały nr 28/2010/V,

– z dnia 27 stycznia 2011 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem i uchylenie uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w części dotyczącej zobowiązania lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas określony z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 r. tj. w zakresie § 2 tej uchwały i nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii – w całości.

        Po wysłuchania głosów przedstawicielki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a następnie obszernego wystąpienia mec. Elżbiety Barcikowskiej-Szydło, reprezentującej Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, po naradzie Sąd Najwyższy ogłosił sentencję wyroku wraz z ustnym uzasadnieniem.

        Wyrokiem tym Sąd Najwyższy umorzył postępowanie odnośnie zaskarżonych uchwał Nr 28/2010/V i 30/2011/V, gdyż orzekanie o nich stało się bezprzedmiotowe wobec uchylenia tych uchwał przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na mocy uchwały Nr 32/2011/V. Z tego samego powodu Sąd Najwyższy umorzył postępowanie odnośnie uchwały nr 32/2011/V wobec uchylenia zaskarżonego § 2 tej uchwały przez uchwałę Nr 36/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2011/V.

        Sąd Najwyższy na mocy omawianego wyroku uchylił uchwałę Nr 33/2011/V stwierdzając jej niezgodność z prawem. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że organy samorządu lekarzy weterynarii nie są uprawnione do zobowiązywania organów administracji publicznej do określonych działań.

        Wyrok Sądu Najwyższego jest prawomocny.

       

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna oczekuje na nadesłanie omawianego wyroku wraz z uzasadnieniem a następnie wyrok ten zostanie zamieszczony na portalu internetowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje