ENG
ENG

Komunikat z 17 lutego 2011

Element graficzny

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

z dnia 17 lutego 2011 roku

 

W dniu 17 lutego 2011 roku Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Elżbieta Radziszewska spotkała się z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, którą reprezentowali prezes Tadeusz Jakubowski oraz wiceprezesi Krzysztof Anusz i Krzysztof Matras.

Na spotkaniu omówiono problemy związane z funkcjonowaniem zawodu lekarza weterynarii oraz omówiono przyczyny i przebieg protestu lekarzy weterynarii.

Poruszono również sprawy związane z procesem legislacyjnym dotyczącym prawodawstwa weterynaryjnego. Uzyskano deklarację Pani Minister o dalszej współpracy z samorządem lekarzy weterynarii.

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje