ENG
ENG

Komunikat z 29-12-2010

Element graficzny

Komunikat
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

W dniu 29 grudnia 2010 roku Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiceminister Tadeusz Nalewajk spotkał się z Zespołem Negocjacyjnym powołanym uchwałą 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, któremu przewodniczył Tadeusz Jakubowski, prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Minister Sawicki złożył deklarację o wycofaniu od 1 stycznia 2011 roku świadectw zdrowia dla świń transportowanych bezpośrednio do rzeźni oraz kontynuowania prac nad projektem ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii..

W trakcie spotkania omówiono postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

W wyniku przeprowadzonych rozmów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył deklarację o przygotowaniu projektu rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii, które będą zawierały następujące zmiany:

– rewaloryzację stawek opłat i wynagrodzeń za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu o wskaźnik inflacji za lata 2004 – 2009;

– część podstawowa wynagrodzenia lekarza weterynarii nie będzie przekraczała wysokości kwoty przychodu (opłaty) uzyskanego z wykonania danej czynności;

– podniesienie powyższych opłat za czynności wykonywane w godzinach 18:00 – 6:00 rano o 25 % , a w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i święta o 50 %;

– osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii określone w pozycji 7-9 załącznika do rozporządzenia o wynagrodzeniach będą wynagradzane wg stawek od zbadanej sztuki, przy czym gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenia pełnego badania przed i poubojowego co najmniej 10 sztuk w ciągu 1 godziny – nadal pozostanie stawka godzinowa waloryzowana o stopień inflacji 2004 – 2009

– wynagrodzenie dla lekarzy weterynarii za czynności wymienione w pozycji 14, 15, 17, i 18 załącznika omawianego rozporządzenia zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji za lata 2004 – 2009

– waloryzacja wynagrodzeń za monitoringi o wskaźnik inflacji za lata 2006-2009

Obserwacja w kierunku wścieklizny – kwota 250 złotych za obserwację „stacjonarną”. 132,50 za obserwację z doprowadzeniem psa do ZLZ.

W sprawie projektu konsolidacji w ramach urzędu wojewody minister jest przeciwny temu projektowi, tak jak KRLW.

…………………………………………………………….

Nie było zgody na urealnienie stawki za szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zaproponowano rozmowę na ten temat w innym terminie, gdyż nie było to w zakresie postulatów zawartych w uchwale nr 28/2010/V

Wyodrębnienie stawki za badanie mięsa w kierunku włośni – nie było porozumienia w tej sprawie w resorcie rolnictwa.

Umowy na zakłady lecznicze dla zwierząt w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na dzień dzisiejszy nie ma zgody, ale sprawa do dyskusji.

Podniesienie stawki na świadectwa dla cieląt i jagniąt  – stanowisko negatywne.

Odstąpienie od likwidacji świadectw zdrowia dla świń transportowanych bezpośrednio do rzeźni- stanowisko negatywne ministerstwa.

Regulacja płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej – Minister popiera, ale nie wskazał możliwości. Widzi taką możliwość w nowo tworzonej inspekcji i o to zabiega.

Odstąpienia od łączenia inspekcji weterynaryjnej z innymi w obrębie resortu rolnictwa – minister proponuje odrębne spotkanie uzgodnieniowe.

………………………………………………………………….

Ostateczne decyzje w sprawie uchwały nr 28/2010/V, po zapoznaniu się z propozycjami złożonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna podejmie na swoim posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 roku

 

Zespół negocjacyjny Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej pracuje w jej imieniu i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze spotkania znajduje się na jego stronie.

 

W imieniu Zespołu

Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko – Weterynaryjne

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje