ENG
ENG

Komunikat z dnia 19 maja 2011 r.

Element graficzny

KOMUNIKAT

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
i
Przewodniczącego Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej,
Lekarzy Urzędowych i Wojskowych

W dniu 19 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej, Lekarzy Urzędowych i Wojskowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym omówiono:

•    zagadnienia związane z funkcjonowaniem Inspekcji Weterynaryjnej, w tym sprawę projektów ustaw przygotowywanych przez Rząd
•    problem płac w Inspekcji Weterynaryjnej
•    sytuację w zakresie pobierania opłat i realizacji wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych

Tadeusz Jakubowski, prezes KRL-W oraz trzech przedstawicieli Komisji: Włodzimierz Przewoski, Bogusław Kubica i Czesław Żurawski spotkali się z Kazimierzem Plocke, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister pozytywnie ocenił współpracę z  Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną. Jako pierwszy podjął temat rozpoczęcia działań nad regulacją wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej wynikającą z reorganizacji i intensyfikacji programów nadzorów weterynaryjnych i związanym z tym zwiększonym nakładem pracy w IW. Minister  rozważał możliwość poprawy w tym zakresie w II półroczu 2011 r.
Rozmawiano o projektach i założeniach do ustaw w sprawie konsolidacji i łączenia inspekcji.
Kolejnym omawianym problemem była realizacja przepływu pieniędzy od podmiotów do budżetu państwa, ich zamawiania oraz problem tzw. „zatorów płatniczych” w przekazywaniu środków przez Ministra Finansów do wojewodów, wojewódzkich inspektoratów weterynarii i powiatowych inspektoratów weterynarii.
Podsumowując doszliśmy do wniosku, że niezbędna jest dobra koordynacja pomiędzy poszczególnymi etapami zamawiania środków i ich przepływu do wykonujących zadania. W porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami trzeba wypracować  w tej sprawie szczegółową procedurę.
Minister liczy na współpracę z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną przy opracowaniu procedury zamawiania i przepływu środków.

dr Włodzimierz Przewoski
dr Tadeusz Jakubowski
Przewodniczący Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej, Lekarzy Urzędowych i Wojskowych    Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje