ENG
ENG

Komunikat Zespolu Negocjacyjnego

Element graficzny

Komunikat
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej  
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zespół Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE BADANIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA O POWSTRZYMANIE SIĘ DO DNIA 7 STYCZNIA 2011 ROKU od podpisywania umów w tym zakresie z powiatowymi lekarzami weterynarii. Związane jest to z faktem ukazania się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi niekonsultowanego z Krajową Radą Lekarsko – Weterynaryjną icon projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkego u świń (76.59 kB), według którego znosi się świadectwa zdrowia dla świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkego, co naraża program na poważne komplikacje. Termin 7 stycznia podyktowany jest posiedzeniem Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w dniu 4 stycznia 2011 roku, na którym będą podejmowane decyzje w sprawie prowadzonych negocjacji i dalszego przebiegu protestu lekarzy weterynarii.
W imieniu Zespołu

Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko – Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje