ENG
ENG

Komunikat Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Higieny

Element graficzny

W dniu 25 stycznia 2012 roku z inicjatywy wiceprezesa Krzysztofa Matrasa oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Higieny w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z wyznaczonymi urzędowymi lekarzami weterynarii z największych zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce.

Dr Tomasz Górski przewodniczący Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do monitorowania prac strony rządowej nad reformowaniem weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego omówił aktualny stan prac nad projektem założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

W dalszej części spotkania skoncentrowano się na omówieniu Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych.

Zebrani jednogłośnie poparli projekt stanowiska opracowany przez Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Higieny w sprawie w/w Instrukcji, który zostanie przedstawiony do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Higieny po wysłuchaniu opinii obecnych na spotkaniu lekarzy weterynarii w  trosce o właściwy nadzór weterynaryjny nad bezpieczeństwem żywności i zdrowia publicznego uważa, iż wprowadzenie Instrukcji Głównego LekarzaWeterynarii pogorszy istniejący nadzór i w związku z tym w/w Instrukcję należy uchylić.

Obecni na spotkaniu lekarze weterynarii reprezentujący największe zakłady ubojowe w Polsce podjęli decyzję o zorganizowaniu Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Higienistów.

Powołano komitet organizacyjny, który w najbliższym czasie przekaże informacje o celach stowarzyszenia oraz czasie i miejscu pierwszego spotkania założycielskiego.

Zwracam się do Prezesów Rad Okręgowych Izb Lekarsko Weterynaryjnych o wsparcie działań koleżanek i kolegów lekarzy weterynarii higienistów w ich dążeniu do zorganizowania swojego środowiska.

 

lek. wet. Krzysztof Matras

Wiceprezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje