ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

W związku z ukazaniem się Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w dniu 13 grudnia 2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Higieny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym opracowano uwagi do w/w Instrukcji.

O godz. 10:00 tego dnia odbyły się rozmowy na temat w/w Instrukcji z Andrzejem Butrą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii: Jarosława Naze i Krzysztofa Jażdżewskiego.

O godz. 11:30 przedstawiciele Zespołu ds. Higieny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej prowadzili również rozmowy na temat w/w Instrukcji z Januszem Związkiem, Głównym Lekarzem Weterynarii. Uzgodniono, że temat będzie ponownie rozważany po zapoznaniu się stron z opracowanymi stanowiskami.

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Załącznik

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje