ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny

Komunikat

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie ankiety dotyczącej stosowanych cen na usługi weterynaryjne w poszczególnych regionach kraju do celów statystycznych


Na wniosek Komisji ds. lekarzy weterynarii wolnej praktyki i farmacji Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przesłała do okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych ankietę w sprawie stosowanych cen na usługi weterynaryjne w poszczególnych regionach kraju do celów statystycznych z prośbą o przesłanie jej do zakładów leczniczych dla zwierząt.

Niestety w związku z niespełniającą wymogów statystycznych liczbą odpowiedzi, które wpłynęły do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, niemożliwym jest sporządzenie rzetelnych opracowań i wyciągnięcie poprawnych wniosków.

W związku z powyższym Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się ponownie z prośbą o pilne wypełnienie ankiety i przesłanie jej do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

icon ankieta do pobrania (65.5 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje