ENG
ENG

KONFERENCJA HISTORYCZNA WE LWOWIE

Element graficzny

Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

 

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

 

Termin konferencji: 30.11.2018 – 01.12.2018

Miejsce konferencji: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S.Z Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50

 

Ramowy program konferencji

Piątek 30.11.2018

13.00 – 14.00 rejestracja uczestników

14.00 – 14.30 ceremonia Otwarcia

14.30 – 18.00 obrady

18.00 – 20.00 uroczysta kolacja

 

Sobota 01.12.2018

9.30 – 12.30 obrady

12.30 – 13.30 zakończenie konferencji i zwiedzanie uczelni

13.30 – 14.00 obiad

 

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych historią medycyny weterynaryjnej. Celem konferencji jest ocalenie od zapomnienia oraz popularyzacja dziedzictwa historycznego lwowskiej uczelni weterynaryjnej. Na terenie uczelni rozproszone są szczególne cenne zasoby historyczne, które powstawały od początku jej istnienia. Skatalogowanie ich i ocalenie jest przedmiotem szczególnej troski Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Polsce.

 

Informacje

Warunki uczestnictwa: zgłoszenie uczestnictwa do 10 listopada 2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości ok 175 zł (40 euro).

Szczegółowy program konferencji, informację o sposobie uiszczenia opłaty konferencyjnej  oraz kartę uczestnictwa otrzymacie Państwo w późniejszym terminie po zgłoszeniu uczestnictwa
w konferencji drogą mailową na adres e-mail: konferens30.11.2018@gmail.com.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kierując maile na adresy organizatorów zamieszczone poniżej.

 

Kontakt do organizatorów:    Zbigniew Wróblewski, mail: zbigwrob@op.pl

                                               Alla Vinarska, mail: alla.wynjarska@gmail.com

 

Zakwaterowanie: we własnym zakresie, rezerwacji można dokonać przez internet lub telefonicznie, pamiętając o w miarę możliwości wczesnym terminie.

 

Rekomendowane hotele

Eurohotel***
www.eurohotel.lviv.ua
ul. Terszakowców 6А, 5 min do Piekarskiej 50

Hotel Eney****
eney.lviv.ua
ul. Schimserów 2, 5 min do Piekarskiej 50

George Hotel***
georgehotel.com.ua
Plac Мickiewicza 1, 20 min do Piekarskiej 50

Hotel Lviv***
hotel-lviv.com.ua
Prospekt Czornowoła 7, 30 min do Piekarskiej50

Można również skorzystać z wielu innych hoteli i tańszych ofert mieszkań lub kwater do wynajęcia na zasadach hotelowych korzystając z bezpiecznych portali internetowych, pamiętając o lokalizacji Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S. Z. Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50.

Dla osób, które dotrą dzień wcześniej do Lwowa lub pozostaną po konferencji oraz dla osób towarzyszących nie biorących udziału w obradach, możliwe jest zorganizowanie zwiedzania Lwowa, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje