ENG
ENG

KONFERENCJA O ETYCE ZAWODOWEJ

Element graficzny

7 października 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice odbyła się odbyła się V Konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – trudne tematy”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowa Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli lekarze – przedstawiciele wszystkich środowisk – wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej i pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów medycyny weterynaryjnej z całego kraju oraz studenci – przyszli członkowie naszej korporacji.

W pierwszej części konferencji uczestniczy mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr n. wet P. Skrzypczaka pt: „Eutanazja – prawo, usługa, etyka” oraz dr n. wet. Wojciecha Hildebranda, który próbował odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne są standardy wykonywania usług lekarsko-weterynaryjnych. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. M. Wrońskiego na temat uczciwości i nieuczciwości w świecie nauki oraz lek. wet. Mirosławy Lewickiej o relacjach między lekarzami weterynarii a rzecznikami odpowiedzialności zawodowej.   

Druga część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia dr hab. prof. UPWr na temat dydaktyki etyki oraz dr n. wet. Robert Karczmarczyk prof. UPWr pt: „Informacja a reklama – między biznesem a etyką”

Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował na konferencji jej Sekretarz Jacek Łukaszewicz.

W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje