ENG
ENG

KONFERENCJA O ETYCE ZAWODOWEJ

Element graficzny

8 października w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice odbyła się odbyła się IV Konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – znaczenie dla samorządu”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowa Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli lekarze – przedstawiciele wszystkich środowisk – wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej i pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów medycyny weterynaryjnej z całego kraju oraz studenci – przyszli członkowie naszej korporacji.

W pierwszej części konferencji uczestniczy mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr n. wet. Wojciecha Hildebranda na temat autorytetów w zawodzie lekarza weterynarii oraz prof. Marianny Szczypki na temat etycznego stosowania leków przeciwbakteryjnych u zwierząt. A także rozważań lek. wet. Bogusława Czerskiego na temat wyzwań i zagrożeń dla etyki urzędnika. Pierwszą cześć zakończyło wystąpienia dr hab. Tomasza Piekota, kierownika Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego na temat upowszechniania standardu prostego języka, którego celem jest poprawa efektywnej komunikacji między klientem, a lekarzem weterynarii.  

W drugiej części uczestnicy konferencji wzięli udział w debacie na temat nagradzania i wynagradzania za pracę dla i w samorządzie, którą poprowadził dr n. wet. Robert Karczmarczyk prof. UPWr oraz dr prawa mec. Anna Zalesińska z samorządu radców prawnych. Zakończeniem konferencji było wystąpienie Roberta Karczmarczyka zatytułowane „Co oznacza godność zawodu”.

Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował na konferencji jej Sekretarz Jacek Łukaszewicz. 

W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje