ENG
ENG

Konferencje Naukowa „Antybiotyki w produkcji drobiarskiej – korzyści i ograniczenia”

Element graficzny

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

oraz

Krajowa Rada Drobiarska Izba Gospodarcza

organizują Konferencje Naukową

Antybiotyki w produkcji drobiarskiej – korzyści i ograniczenia

 

Termin: 5 października 2017 r.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów w obszarze stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej. Planowany jest udział ekspertów z kraju i za granicy, co stworzy możliwość wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami.

Konferencja rozpocznie się 5 października 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP) w Puławach, Al. Partyzantów 57. (Rejestracja od 9.00 do 10.00).

Uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać do 30 września 2017 r. wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce „Konferencje, Zjazdy”.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł i obejmuje przerwę kawową i obiad.

Wpłaty należy dokonywać do 30 września 2017 r. na rachunek:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Nr 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520

W tytule wpłaty należy podać „Antybiotyki 2017” oraz nazwisko uczestnika.

Na stronie internetowej PIWet-PIB w Puławach będą zamieszczone wszelkie informacje dotyczące Konferencji.

 

Kontakt:

Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

mgr. Magdalena Wojnowska

tel. 81 889 3147

E-mail: mjaruga@piwet.pulawy.pl

Komitet Organizacyjny

 

Program konferencji

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje